Miljö

Att vara rädd om vår natur hoppas vi är en självklarhet för alla som vistas i Tänndalen och dess omgivningar.
I detta ligger också att inte skräpa ner i miljön och att ta vara på våra sopor på rätt sätt.
I glesbygd som vår kan detta innebära lite mer ansträngning än i tätorter pga. avstånd och färre platser för sop- och återvinningskärl.
Vi hoppas och tror att alla ändå gör sitt yttersta för att värna vår miljö och natur.
Här lämnar vi lite hjälp på vägen med information om sophantering och återvinning i Tänndalen:

  • Kärl för återvinning av matavfall, restavfall, papper, tidningar, plast, metall och glas finns på miljötorg vid Tänndalens Bygdegård. Vid miljötorget lämnas naturligtvis bara sådant som kärlen är avsedda för och ingenting utanför.
  • Grovsopor, latrin, elektronikavfall och farligt avfall lämnas vid återvinningscentral (ÅVC) i Ljusnedal, ca 5 km öster om Funäsdalen.

För öppettider på ÅVC och mer information gå in på hemsida för Vatten & miljöresurs.


Lämna gärna flaskor och burkar för pant i byalagets pantstation på miljötorget vid Tänndalens bygdegård.
Alla pengar går till utveckling och underhåll av Tänndalen Arena.
Tack för din insats!

Miljötorg 

Tänndalens bygdegård

ÅVC Ljusnedal
Latrintömning ÅVC Ljusnedal