Tänndalens Byalag

Medlemskap i Tänndalens Byalag innebär att Du är med och stödjer byalagets ideella arbete för en attraktiv och levande bygd året om.

Nämnas kan bl.a.

 • Ägande och skötsel av Tänndalens Bygdegård
 • Utveckling och skötsel av Tänndalen Arena för sommaraktiviteter
 • Marknader
 • Fest-och kulturaktiviteter
 • Guidad naturvandring med kaffe o våffla på bygdegården onsdagar i juli
 • Väg- och bystädning, röjning för att öppna upp byn, lupinbekämpning
 • Medverkan vid skötsel av miljötorg
 • Informationstavlor
 • Skötsel och underhåll av bad- och rastplats
 • Utveckling och underhåll av Tänndalens natur-och blomsterstig
 • Utveckling och underhåll av sevärdheter
 • Medverkan vid underhåll av sommarleder och stigar
 • Skötsel och underhåll av elljusspår
 • Medverkan i Tänndalsgruppen AB
 • Medverkan i  Funäsfjällens Spår & Leder AB som ansvarar för längdspåren
 • Utveckling av Funäsfjällen genom medverkan i Västra Härjedalens Bygdesamrådsgrupp och Destination Funäsfjällen

Ditt stöd genom medlemskap i Tänndalens Byalag har avgörande betydelse för vår fortsatta verksamhet.
Delta gärna med förslag för utveckling av vår verksamhet eller med hjälp vid aktiviteter.
Ta gärna personlig kontakt eller via hemsidan.                                                                                                                                   

Styrelse 2023 i Tänndalens byalag:
Ordförande Lena Nilsson, tel. 070 204 64 66       
Kassör Malin Malmbo, tel. 0703 34 94 62   
Sekreterare Jessica Swedén, tel.070 527 19 19        
Ylva Lind, tel. 070 266 77 53

 Linnea Rohlin tel. 073 952 15 96
Tore Kaltoft, tel. 076 047 71 83

Angela Myhr tel. 070 647 99 49

Tag gärna kontakt!                                                                                                                                                                                            

Medlemsavgiften för 2023 är 150 kr/medlem.
Är barnen många i familjen så går två barn på en medlemsavgift.
Bankgiro 738-3862 alt. Swish 123 568 41 88                                                               
Skriv avsändare och uppge mailadress för utskick av medlemsbevis.
Tack för Din viktiga medverkan!

Underhåll på Hamrafjällsleden
Röjning för att öppna byn
Julmarknad på bygdegården
Tänndalens badplats

Ta gärna del av byalagets årsmötesprotokoll 2023 och en sammanfattning av vår verksamhet under 2022: