Historik

Lokal för föreningsverksamhet har funnits i Tänndalen sedan 1920-talet.
Lokalen stod då nere vid Tänndalssjön i närheten av där vi idag har vår badplats. Under beredskapsåren 1939-1945 lade militären beslag på lokalen och verksamheten upphörde för en tid.
1947 bildades Tänndalens ungdomsförening för att ånyo komma igång med verksamhet.
Efter några år beslutades att flytta lokalen till ny plats.
- 26 november 1956 bildades Tänndalens bygdegårdsförening.
- 1957 revs och flyttades lokalen till nuvarande plats.
- Hösten 1958 invigdes Tänndalens Bygdegård.
- 1981 renoverades och utökades bygdegården.
Några av dom största eldsjälarna i föreningen har varit Hans Staffansson och Stina Jonasson.

1999 ändrade Tänndalens bygdegårdsförening namn till Tänndalens Byalag och antog nya stadgar för att få en anpassning till föreningens utökade verksamheter.

Tänndalens Byalag
Den utökade verksamheten innebär bl.a. planering och arbete för bygdens utveckling.
Vi medverkar i arbetsgrupper och samarbetar med andra föreningar i utvecklingsprojekt för Tänndalen.
Vi medverkar vid arbete med leder och kulturstigar i området vilket bl.a. innebär röjning, spångning och skyltning.
Vi har ordnat och ansvarar för en badplats med grillplatser vid Tänndalssjön.
Vi arrangerar höst- och vintermarknad, Valborgsfirande och återkommande sommaraktiviteter såsom sommarcafé, natur- och blomstervandringar, motionsbingo m.m.
Vi har byggt elljusspår där vi ansvarar för skötsel och underhåll.
För historisk information om Tänndalen och närliggande byar rekomenderas att besöka Västra Härjedalens Gård och Säterarkiv. http://www.gosa.info

Tänndalens Bygdegård
Floorgruvan vid Flåten
Ingång till bevarat skyttevärn vid Röstavallen