Styrelsen Tänndalens byalag

Här hittar du kontaktinformation till byalagets styrelseledamöter.
                                                                                                                           
Kontakta oss också gärna via vår mail: tbyalag@gmail.com

Kontakter Tänndalens byalag

Ordförande:
Lena Nilsson                        
 070 204 64 66

Sekreterare:
Angela Myhr
070 647 99 49

Kassör:
 Malin Malmbo            
 0703 34 94 62

Ledamot:
Ylva Lind                          
070 266 77 53

Ledamot:
Linnea Rohlin                     
 073 952 15 96

Suppleant:
 Tore Kaltoft          
 076 047 71 83

Suppleant:
Malin Stang                   
070 459 94 61