Välkommen till Tänndalens byalag

Här finns information om vår förening och vad vi sysslar med.
Här ger vi erbjudanden och tips om aktiviteter och annat som finns i vår vackra fjälldal.
Välkomna till Tänndalen!Anders Hagström i Tänndalen har en egen installerad väderstation.


Skydda mångfalden Tänndalen Juli 2022

Vi är nu inne på andra sommaren i vårt projekt, att skydda mångfalden i Tänndalen genom att bekämpa spridningen av Lupiner. Byalaget beviljades under 2021 statligt stöd från Länsstyrelsen genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA), ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Bekämpningen av Lupiner har pågått under många år i Tänndalen med omnejd. LONA-bidraget har inneburit att kostnader för inköp av arbetsredskap och avfallshantering har kunnat läggas inom projektet samt att arbetet med att bekämpa Lupinerna har planerats och organiserats på ett mer omfattande sätt, tex genom att engagera mer arbetskraft och genom att samarbeta med Trafikverket.

  Tyvärr fick vi inte till samarbetet med Trafikverket i år. Tidigare överenskommelser, som att bekämpningen inom byn skulle skötas av byborna själva kunde av okänd anledning inte hållas. Vägrenen klipptes med maskin och även alltför sent på sommaren, vilket gjorde att många Lupiner som stod i full blom spreds ut och många av våra orkidéer och andra fjällblomster jämnades med marken. Detta var ett rejält bakslag, men byalaget kommer att återupprätta samarbetet med vägverket och fortsätta kämpa för att värna mångfalden i Tänndalen.

  Projektet kommer nu att avslutas 10 augusti och redovisas under hösten. Vi vet med säkerhet att det kommer finnas ett fortsatt stort engagemang för bekämpning av Lupiner bland alla som bor och besöker Tänndalen. Stort tack till alla som gräver, klipper sliter och drar!

Fortsatt trevlig sommar, önskar Tänndalens Byalag!

För mer information läs vidare  under fliken 
Lupinbekämpning.


17 september. Fin höstdag på vandring till Andersborg.


Så vackert var det den 2 juli kl. 22.30 när vi invigde Tänndalen Arena.


Sista skidturen till Andersborg 7 maj 2022
Promenad mot Skarvarna 1 maj 2022

Längdspår 507,  Myrslingan i Tänndalen den 4 mars.

Morgonhimmel över badplatsen i Tänndalen 18 november. 

Tänndalssjön 24 juli 08.30. Magisk morgon.

Aktuellt


Byröjning 2 okt

Vi röjer sly längs gamla vägen!
Samling kl 10 på Tänndalens bygdegård.
Byalaget bjuder på fika.
Välkomna!


Gruppträning på Bygdegården
Söndagar kl 17:00
300 kr/ säsongen eller 100 kr/gång

Välkomna!


Hjärtstartare Tänndalen

I värmestugan på Tänndalen Arena finns en hjärtstartare installerad - alltid tillgänglig.Lämna gärna flaskor och burkar för pant i byalagets pantstation på miljötorget vid Tänndalens bygdegård. 
Alla pengar går till utveckling och underhåll av Tänndalen Arena.
Tack för din insats!                                                                                                                 


Spännande match på Tänndalen  Arenas boulebana!