Hjälp oss bekämpa lupiner

Tänndalens byalag är engagerad i arbetet med att försöka begränsa spridningen av lupiner och vädjar till alla att hjälpa till med detta.

Lupinen kom en gång i tiden till Sverige som en prydnadsväxt. Men den växtkraftiga blomman har spridit sig på ett oönskat sätt. Nu är den ett allvarligt hot mot den svenska ängsfloran, som till exempel blåklocka, prästkrage och kattfot.
De få ängsmarker och artrika dikesrenar som idag finns kvar hotas av lupinerna. För att rädda dessa hotade naturvärden måste alltså lupinen bekämpas.

Hjälp oss att begränsa lupininvasionen. En, för oss, främmande växt får inte kväva all inhemsk flora, den som gjort vårt område så berömt. I första hand bör man se till att frön inte bildas genom att kapa av blomstjälkarna innan fröna mognar. Då fylls inte fröbanken i marken på och inga fler frön sprids i omgivningen. Nyp av själva blomställningarna, lägg dem i en dubbel sopsäck som sedan kan lämnas som brännbart på ÅVC.

Vid Tänndalens Bygdegård har vi märkt upp en av de små bodarna med Lupinbod. Där finns bra spadar att låna, samt varselvästar, handskar och plastsäckar till avfallet. Ni kan lämna säckar med Lupin-avfall bakom Lupinboden. som fraktas till återvinningsstationen eftersom.

Checklista för bekämpning

  • Gräv upp lupinerna med rötterna.
  • Återkom nästa år och gräv upp eventuellt tillkommande plantor.
  • Slå plantorna innan de gått i blom. Då kommer de tillbaka och hinner blomma sent, men ej bilda frön.
  • Om det finns frökapslar - skicka till brännbart på tippen! Lägg ej i skogen eller på egen kompost.
  • Ta plantorna direkt när de kommer upp på våren, sparka eller skrapa sönder dem -när plantorna är små.
  • Återkom med ett par veckors mellanrum, så minskar man i alla fall utbredningen av beståndet.
  • Så EJ fröna utanför din tomt eller sprid på annat sätt.
  • Tänk på att inte vara på annans tomt utan medgivande från tomtägaren.Ett effektivt sätt för bekämpning är att tidigt på våren gräva eller hacka upp plantor med rötterna.


Uppgrävd lupinplanta

RV 84 Tänndalen Foto Erik Zackrisson

Några exempel på blommor som riskerar att utrotas av lupiner i Tänndalen:

Fjällgentiana Foto Lage Sandgren
Skogsnäva Foto Lage Sandgren
Ängsgentiana Foto Lage Sandgren

Så här vill vi ha våra dikesrenar:

Foto Ingemar Lind

Miljöpris!

Härjedalens kommun tilldelade Tänndalens byalag
2020 års miljöpris för vårt arbete med lupinbekämpning.